Tình Quê
(Tặng chị Út Hiên và Út Yến)

Chiều Xuân
Lững
Thững
Đồi Trăng
Nhớ bến

Hẹn
Trúc Giang
Năm nào...

*

Dây trầu
Quấn
Lấy
Cây cau…
Nghe
Gió rì rào
Xào xạc tình quê?!

Lê Ngọc Quế Anh