Trên Ngã Ba Sông

* Tặng vầng trăng 17 Hiếu Giang - Quảng Trị

Lặng trông con nước xuôi dòng
Gợn theo ký ức sóng lòng ngẩn ngơ
Người chừ hút bạt phương mô
Có còn nhớ những ngày chờ đợi nhau

Xa về - ba mấy năm sau
Giữa nắng tháng tám nám đau đáu buồn
Hỡi o em gái Hiếu Giang
Mười bảy - sách vở nửa đường dở dang

Heo may bướm trắng bỏ đàn
Ta theo chiến dịch - hành trang vào đời
Tây Nguyên gió lộng lưng đồi
Áo xanh - đất  đỏ sáng ngời ước mong

--   --
Chừ đang trên ngả ba sông
Khoang thuyền nắng gắt khét nồng - tình xưa
Vẳng trong làn gió như vừa
Lời ai to nhỏ… thoáng qua ngậm ngùi!

            Hải Thụy