Dòng Thời Gian
 
Ngày xưa em bảo với tôi
Thời gian em sẽ trả lời cho anh
Thế mà, đã hết ngày xanh
Người xưa vẫn giữ để dành trong tim
Mang đi xa khắp mọi miền
Để tôi mãi đợi tuổi niên qua dần
Hứa chi rồi lại phân vân
Người đau, kẻ khổ, chất chồng nhớ nhung
Thời gian luân chuyển không ngừng
Đêm về thao thức chập chừng tim côi
Lắng nghe tiếng vọng của người
Rằng em sẽ suốt một đời yêu anh
 
Thủy Điền
15-12-2017