Luật sư Võ An Đôn


Vì Sao Nhân Ái

R
ạng cánh sao trời giữa Phú Yên
Khi đêm thống trị bởi kim tiền
Không nề vác cuốc đi làm ruộng
Chẳng thích ra tòa đóng diễn viên
Dẫu khổ nêu cao lòng tử tế
Dù nghèo giữ đẹp tánh hồn nhiên
Công danh tựa gió luồng hư ảo
Đức độ tên anh mãi gắn liền

Bửu Tùng
7/12/2017


Các bài họa:

1 - ĐÓA HOA CHÂN LÍ

Công bình xã hội mới bình yên
Liêm khiết "An Đôn" chẳng vọng tiền
Vẫn thích hồi hương đi phát rẫy
Không ưa xử án lại thành viên…
Tâm hồn chính trực lòng nhân nghĩa
Tính cách công bằng lẽ tự nhiên
Vật chất quyền uy nào lệ thuộc
Danh người sáng tỏa đức - tâm liền

Đức Hạnh
08 12 2017

2 - GỬI LUẬT SƯ VÕ AN ĐÔN

Cao khiết thơm danh đất Phú Yên,*
Luật sư không nhuốm độc bùa "tiền"
Lương tri minh bạch soi công chính,
Pháp trị rạch ròi xử mãn viên!
Đắc ý,ra làng hành tự tại,
Lạc thời,ẩn bóng sống an nhiên!
Thôn trang về lại vui điền địa,
Nghĩa nặng tình sâu mãi nối liền!

12-2017
Nguyễn Huy Khôi

* Luật thơ Đường không được dùng lại từ áp vận của bài xướng - Trừ danh từ riêng chỉ người và địa danh ,nếu dùng không phạm luật.

3 - Thương Người,Thương Đời

Giúp đời lương thiện sống bình yên
Thoát những mưu sâu bọn hám tiền
Áo chẳng xênh xang nhờ án phí
Cơm thường nhằn nhọc cậy điền viên
Tình yêu bộc trực từ nhân phẩm
Công lý lòng vòng sái luật nhiên
Ngẫm chuyện thịnh suy dòng lịch sử
Tinh hoa truyền thống mạch chưa liền

Lý Đức Quỳnh

4 - TÔN TRỌNG CÔNG LÝ

Anh Võ an Đôn tỉnh Phú yên,
Luật sư công lý chẳng ham tiền.
Những ai thấp cổ anh binh vực,
Mấy kẻ bé mồm cố động viên.
Trước sự răn đe anh đứng vững,
Sau lời hăm dọa vẫn an nhiên.
Công danh xem nhẹ cần lời phải,
Khắp chốn tên anh vang dội liền.

Thanh Khang
8-12-2017

5- ĐỨC NGHIỆP

Sống nghèo tâm sáng dạ bình yên
Đức nghiệp nặng tâm chẳng nặng tiền
Xa lánh giàu sang vui cấy gặt
Giả từ công lý hưởng điền viên
Tự do độc lập điều quan yếu
Dân chủ công bằng lẽ hiển nhiên
Uốn lưỡi vì tiền không đạo lý
Công danh đạo đức phải đi liền

08/12/2017 Nguyên Đình

6 - NÉN GIẬN…

Một người chính trực khó mà yên
Tứ phía bủa vây bọn chỉ tiền
Không thích bịt mồm, vui cuốc rẫy
Chẳng ưa khóa mõm, thú điền viên!
Quyết đem kiến thức gìn công đạo
Lại lấy chuyên nghề giữ tự nhiên
Xót dạ trước dân nghèo uất ức
Bó tay nén giận bỏ đi liền

Camthành, Dec 8 2017
Tha Nhân

7 - Luật sư Võ An Đôn

Ngay thẳng hành nghề giúp trí yên
Luật sư trẻ tuổi chẳng mê tiền
Thanh liêm bất kể đường danh lợi
Chính trực coi thường thẻ hội viên
Trở lại trồng rau tâm tự tại
Quay về cuốc đất dạ an nhiên
Phú yên sinh trưởng người anh dũng
Khí khái tên anh nổi bật liền

Minh Thuý
Tháng 12_2017