See the source image

 


Joyeux Noel

M
ừng Lễ Giáng Sinh!
Mừng Chúa Trời!
Mừng này không chỉ của riêng tôi!
Khắp trên thế giới năm châu lục
Toàn thể nhân gian tỉ tỉ người...
Vì có khổ đau mà có Chúa
Bởi chưa vui vẻ mới ra đời
Những điều Chúa nói in Kinh Thánh
Mong mọi người nghe để sống Vui!

huệthu