Châu Đốc Ngã Ba Sông

 

Thất Sơn ơi, vùng An Giang hùng vĩ
 Châu Đốc thương con nước rẽ ba dòng
 Về Vĩnh Tế nhớ ơn ông Đạo Lập
 Chùa Bà Bài còn dấu tích Càn Long

 Đầu Bờ, Bến Vựa rồi Bến Đá
 Núi Sam phượng nở tới đỉnh cao
 Tân lộ Kiều Lương thời mở đất
 Đất Cúng mưa chiều thêm nhớ nhau

 Bồ Đề Đạo Tràng vi vu tiếng gió
 Kinh Ông Cò, đường lá me bay
 Ra Cầu Quan nhìn làng bè say nắng
 Cầu sắt An Biên thương nhớ ai

 Lăng Thoại Ngọc Hầu và mái đình Châu Phú
 Đường Trường Đua chầm chậm ánh chiều rơi
 Chùa Bà vẫn khói nhang nghi ngút
 Tiếng chuông ngân, hai ngã đạo - đời

 Cá Linh non, thương mùa nước nổi
 Cầu nối liền bờ bao nhịp đời vui
 Tình yêu còn mãi trong ánh mắt
 Châu Đốc quê mình, ai hát lý nàng ơi !
 
 Trúc Thanh Tâm
 ( Châu Đốc )