5 Bài HaiCu Không Đề


1,

Người Nhật làm thơ ba câu
Nước Nhật có ba hòn đảo lớn
Thơ Nhật trùm cả đại dương...


2,

Ban đầu một hai con mèo hoang
Bây giờ đếm mệt nghỉ
Những người tỵ nạn bớt dần...


3,

Sáng ra vườn ngắm hoa
Vào nhà nấu một bình trà
Một ngày qua...qua!

4,

Con gà mái nhảy khỏi ổ
Con gà trống chạy đến mừng
Một đóa hoa hồng!

5,

Một nụ cười là tất cả
Một đời có nghĩa:  Sống Vui
Một lúc cúi đầu:  Từ Tạ!


huệthu