See the source image

Tuyết


T
uyết bay về trắng Washington!
Ở chỗ tôi đây tuyết chẳng buồn
Ghé bước chân giùm cho thấy với
Cả mưa, chỉ nhẹ một chiều hôm!
Thả chơi thơ ngỡ Tân Hình Thức
Ngó lại nào hay vẫn luật Đường!
Thôi, cứ làm thôi cho có chuyện
Coi như có việc để làm luôn!

San Jose lạ, chưa hề tuyết
Trời đã vào Đông mấy bữa nay...

huệthu