Tên Đặt Cho Con

                   
Đặt tên cho con
là Hùng là Dũng
Mai sau lớn lên
Con đừng giống Ba hèn nhát một đời
Không dám bước qua dây thép gai
Không dám nhìn nhau bốn bên
anh em ruột thịt

Đặt tên cho con là Sương là Tuyết
Mai sau lớn lên
Con đi làm nguội lửa căm hờn

Đặt tên cho con
là Đường là Mật
Mai sau lớn lên
Con mang tiếng hát ngọt ngào
Thay nỗi đắng cay chua xót
Con người áp bức lẫn nhau.

Đặt tên cho con
là Ruộng là Vườn
Mai sau lớn lên
Con làm người Việt Nam da vàng
Biết quê hương mình tan nát
Đạn bom ghim sâu thương tích
trên thi thể nước non
Biết biển sông ngầu đỏ
Núi cao lở lói
Nương rẫy khô cằn.

Đặt tên cho con    
là Việt là Nam
Mai sau lớn lên
Con không làm người Âu người Mỹ
Nhìn đồng bào con đói no lây lất
Bằng đôi mắt ngoại nhân hờ hững
lạnh lùng

Và để mai sau
Ba xong cuộc chiến trở về
Tên con nhắc nhở
Ba khô nước mắt tủi cực chiến tranh
Âu yếm gọi con
Bằng tình thương yêu còn lại


Thiếu Khanh