Tâm Sự Người Cựu Chiến Binh

C
hợt nghe trong gió như hờn oán
Như khúc từ ly buổi tan hàng
Chinh y phế  bỏ cùng cung kiếm
Sầu nhìn đất nước cõi ly tan!

Còn chi? -mắt lệ khóc tàn binh
Cuối mặt bước đi nhạt bóng hình:
Tuấn tú chinh nhân  ngoài chiến trận
Xả thân vì nước tiếng hùng anh!

Lòng đau cúi mặt rời chiến địa
Nuốt hận quê hương ngập gót thù
Thấn thế  rụi tàn trong gió bụi
Lưu đài đất Bắc chốn xa mù!

Mười năm trở lại xóm làng xưa
Mòn mỏi đau thương kiếp sống thừa
Lại quyết một lần xa đất cũ
Liều mình không biết được hay thua!?

Thoát cơn sóng dữ được tái sinh
Bơ vơ trại đảo thật điêu linh
Mồi ngày hai bữa cơm lưng chén
Nén hồn cố đợi buổi bình mình!

Từng bước gập gềnh qua xứ lạ
Mang trọn hồn buồn cõi lưu vong
Hằng ngày làm lụn cho cơm áo
Cho một gian phòng tránh gió đông.

Lần lữa đã qua đời thất thập
Nhìn quanh không có một người thân
Thôi đành sống lẻ nhà an dưỡng
Ngẫm đời đau xót chuyện phù vân!


11-2017
Hàn Thiên Lương