Tạ Ơn và Xin Ơn

Thượng Đế trong mùa Lễ Tạ Ơn
Xin thương mẹ Việt áo vai sờn
Hai sương bám biển thuyền thưa cá 
Một nắng phơi đồng hạn nóng cơn
Gót trẻ lang thang rời cố quận
Chân thù ngấp nghé giẫm giang sơn
Gia tài bị lũ vô tình phá
Bão phủ triền miên mắt tủi hờn

Bửu Tùng
Mùa Lễ Tạ Ơn 2017