Thương Nhớ…

Đọc Xuôi :    
        
Ngàn dặm bước sầu ai nhớ ai !?                 
Tiếc thương đành đợi tháng năm dài…   
Tàn Thu gió lạnh lòng se sắt,                  
Rụng lá Đông buồn lệ xót cay !,             
Tràn ngập nỗi đau hờn mộng tưởng,         
Nát tan đời tủi hận tình say.                       
Chan hòa nhạc gọi thơ hoài cảm…          
Ngàn dặm bước sầu ai nhớ ai ?!              
 
Đọc Ngược :

Ai nhớ ai sầu bước dặm ngàn !?
Cảm hoài thơ gọi nhạc hòa chan…
Say tình hận tủi đời tan nát,
Tưởng mộng hờn đau nỗi ngập tràn !
Cay xót lệ buồn Đông lá rụng,
Sắt se lòng lạnh gió Thu tàn.
Dài năm tháng đợi đành thương tiếc…
Ai nhớ ai sầu bước dặm ngàn !?
 
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân