Thương Những Cuộc Tình Bỏ Xứ

T
hương những cuộc tình bỏ xứ
Không yêu đương chẳng hẹn hò
Niềm tin sớm chiều vời vợi
Đắn đo như hạt mưa sa
Thương những cuộc tình bỏ xứ
Trăm năm duyên phận hững hờ
Như là sợi tơ buộc vội
Để rồi chóng vánh lìa xa
Thương những cuộc tình bỏ xứ
Lỡ làng cả một đời người
Vì không nghĩa tình sâu nặng
Cho nên duyên phận rã rời
Thì thôi cũng đành chia xa
Chút hương nhạt nhoà xưa cũ
Rủ theo gió bụi ngày qua
Bay đi bay đi phôi pha

Tiểu Muội
11/8/2017

*