em có thể làm gì khác hơn


Em không nghĩ mình có thể cô đơn đến vậy
trong vời vợi chia lìa
trong chọn lựa được yêu anh!

anh nhuộm xám tình yêu em bằng những bước chân xa chẳng hẹn quay về
em ôm làm sao, che chắn làm sao cho ngày hôm qua đừng vỡ?
em chôn tủi chôn đau vào đâu để đừng khốn khổ
đừng trắng hồn tan hoang?

thương yêu của em, anh ơi, em sẽ cố lắng ấm lắng thương nơi góc đời tuyệt lạnh
yêu như rêu yêu cỏ
yêu như mây lụy gió, rạc linh hồn
yêu như cô đơn chính là lẽ sống!

nếu tuyệt vọng, em sẽ neo vào nhớ
bao nhiêu nồng
bao nhiều mật
nhận và trao...

nếu tuyệt vọng, em sẽ neo vào mắt
bao nhiêu ngây
bao nhiêu đắm
quyện và say...

nếu tuyệt vọng, em sẽ neo vào hơi thở anh khát cháy!

tình-yêu-của-em, anh ơi, khi anh rời đi, những bước chân xa chẳng hẹn quay về
em có thể làm gì khác hơn
em có thể làm gì khác hơn
là níu vào ấm êm đã khuất...

đinh thị thu vân