Image result for trang hinh dong images

T
iễn Bước Thu Đi
 
T
iễn bước thu đi lá đổ vàng
Mây chùn ủ sắc nhuốm màu tang
Ngoài vườn vắng vẻ chim không hót
Mưa gió ngàn hoa cũng rụi tàn!

Mới vừa thoang thoảng gió heo may
Hiên tây lồng lộng mảnh trăng đầy
Nay thời gió cuốn hoa sầu rụng
Trăng khuất ẩn chìm giữa bóng mây

Có gì trụ lại giữa trần gian
Rực rỡ rồi thôi cũng úa tàn
Tan hợp  chia xa rơi dòng lệ
Bến đời đau xót chuyến sang ngang!

Thu đi sương tuyết lạnh mùa đông
Kẻ đợi người trông muối xát lòng
Héo hắt từng đêm hồn chinh phụ
Gió sầu quan tái lọt qua song!

Thương ai lẻ bước đường sương gió
Mái ấm đoàn viên mãi mãi xa
Đông lạnh thêm đau hồn lữ thứ
Hoài mong mờ khuất bóng quê nhà!
 
Chớm Đông 2017
Hàn Thiên Lương