Lời Tạ Ơn


Tạ ơn tổ quốc tuyệt vời
Non sông cẩm tú chính nhờ tiền nhân
Bao người vì nước xả thân
Đánh lui giặc dữ xâm lăng nước nhà
 
Trọn lòng cảm tạ mẹ cha
Suốt đời vất vả nhão nhoà tấm thân
Vì con xuôi ngược đường trần
Mong con khôn lớn ... chỉ ngần ấy thôi,

Cám ơn người dưới  mưa sa
Làm nên hạt gạo ngọc ngà thôm ngon
Thương người vựợt suối trèo non
Xây đập thủy điện… không còn tối tăm.
                                             
Cám ơn người thợ âm thầm
Dệt từng khúc vải bao năm kiên trì
Mùa đông gió   lạnh trở về
Người người ấm áp tứ bề vui tươi

Cám ơn nước Mỹ tuyệt vời
Cưu mang dùm bọc những người lưu mong
Bước qua từng bước long đong
Đến nay ổn định cõi lòng thảnh thơi!

Xin tạ ơn Trời xin cám ơn đời
Chúng con mãi mãi sáng ngời niềm tin!

Mùa Tạ Ơn 2017
Hàn Thiên Lương


Image result for trang hinh dong images