Image result for trang hinh dong images

Biếc Nụ Mùa Thưong

về Hạ LTTH

Người về hôm ấy trời không nắng
Thổi mát hồn hoa lọn gió thơm.
Cây trái dậy thì-sương lóng lánh
Chim ca ấm áp cả khu vườn.

Bước mỏi dừng chân chiều lữ thứ
Bể dâu nào bức tử đời nhau.
Trăng sao thổn thức ngày xa vắng,
Trút hết yêu thương rót ngọt ngào.

Cám ơn hoa cỏ mùa xuân chín
Lừng lựng tình thơm hương rất hương.
Bản nhạc không lời- đêm bối rối
Dịu dàng ru-biếc nụ yêu thương.

Người về hôm ấy trăng bật khóc
Huống chi em cũng chết lâm sàng.

         Masteri 20-8-2017

               Thạch ThảoImage result for trang hinh dong images

   Vết Hằn Cỏ Hoa

H
ồn em thuở ấy trong như ngọc
Chỉ biết vui thôi,chẳng biết buồn
Gió núi trăng rừng xanh mắt biếc
Bốn mùa tuổi mộng nắng lừng hương.

Có con chim lạc từ đâu đến
Đậu phía vòm cây hót véo von
Cành lá lao xao màu cúc lạ
Nghe chiều bối rối tóc tơ ngoan.

Sáo ru ngọt lịm đêm thần thoại
Cung kiếm,văn chương đủ chết người
Huống chi tranh vẽ hồn sương khói
Cũng đắm nghìn thu con mắt cười.

Tình đến buồn vui hương gió thoảng
Mà chém đời hoa ...bao vết thương.

    Masteri Thảo Điền 07-11-2017
    Thạch Thảo