Dec 03, 2022

Đường thi Việt Nam

Bút Ký Hờn Đau
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân * đăng lúc 01:50:04 AM, Nov 05, 2017 * Số lần xem: 827
Hình ảnh
#1

  

            
Bút Ký Hờn Đau


Trời khuya man mác ánh trăng tàn,
Bút ký hờn đau đọc mấy trang.
Dặm khách bao năm sầu tỵ nạn,
Thân già lắm độ khóc buồn than !
Quê hương giờ thấy nhiều tang tóc,
Xứ mẹ ngày xem một võ vàng !
Thương quá người dân oan mất đất…
Lạy trời tặc đảng sớm tiêu tan !

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân


 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.