photo internet

        

Cho Anh

 

Cho anh một nửa đời em,

Nửa vui anh giữ phần em nửa buồn .

Cho anh một nửa linh hồn .

Nửa tươi sáng nhất nửa chôn đáy lòng

 

Cho anh đời một màu hồng

Còn bao đen tối không cùng chia nhau

Cho anh mắc biếc quầng sâu

Từ bao độ nhớ đêm thâu rã rời

 

Cho anh hết cả xuân đời

Có còn chăng chỉ những lời thở than

Cho anh trọn kiếp trái ngang

Trọn đời cay đắng bẽ bàng duyên nhau

 

Em xin giữ vạn nỗi đau

Đời chia hai ngả ai sầu hơn em.

Anh đi em chỉ còn đêm

Chìm trong niệm cũ con tim khóc thầm

 

Quang Hy