Nụ Hôn Đã Nở Thành Thơ


 Yên bình trở lại phố xưa
 Tìm em mới biết người mua mất rồi
 Anh nghe động đất chỗ ngồi
 Dường như trái phá nổ thời chiến tranh

 Con đường vẫn lá me xanh
 Nhưng cây tình ái gãy cành thiên hương
 Sầu giăng khắp những ngã buồn
 Tim anh đau nhói vết thương nơi lòng

 Lỡ làng con sáo sang sông
 Anh ôm kỷ niệm cõi hồng trần mưa
 Nụ hôn đã nở thành thơ
 Theo anh khắp chốn giang hồ, em ơi

 Duyên ta định số do trời
 Tình ta là nợ cột rồi mối tơ
 Yêu nhau từ thuở học trò
 Bốn lăm năm cũ, bây giờ là đây !

 Trúc Thanh Tâm
 ( Châu Đốc )