Đêm Thu

Đêm thu quạnh quẻ ngắm trăng mơ
Chợt thấy trong trăng một bóng mờ
Nét ngọc đường thi chim lớ ngớ
Hình tiên lục bát cá ngu ngơ
Lao xao gió thoảng sương ngờ ngợ
Lặng lẽ mây trôi nước thẩn thờ
Dốc núi thu đi vàng bở ngở
Trên bờ lá rung đỏ chơ vơ
 
Nam Thảo