Mưa Trong Mắt Một Người

 
Ta đem mùa hè phơi nắng
 Cho hồng từng cánh phượng rơi
 Mai đi trả em phố cũ
 Và mưa trong mắt một người.

 Chiều nay qua sông Cái Lớn
 Mắt buồn em gởi xa xăm
 Áo bay còn hương năm cũ
 Nụ cười em của mười năm

 Trải qua nhiều cơn biến động
 Em về trong giấc mơ tôi
 Hạnh phúc cuộc đời xé rách
 Khổ đau bạc tóc lâu rồi
 
 Tiếng mẹ ru còn hơi ấm
 Quê nhà góc nhớ mênh mông
 Tình người vẫn còn dậy sóng
 Buồn tôi một vết thương lòng

 Vẫn còn vết thương rỉ máu
 Kẻ thù mới tặng hôm qua
 Chưa đau bằng sự phản phúc
 Sau lưng từ phía phe nhà !
 
 Trúc Thanh Tâm
 ( Châu Đốc )