Image result for trang hinh dong imagesSầu Thu

C
òn bao mùa nữa thu ơi
Nhìn vàng thu lá đợi người xa xôi
Cớ chi vẫn biệt phương trời
Tóc nay chắc đã bạc vôi nhuốm sầu.

Thu nào cùng bước qua cầu
Áo ai phơ phất nhuốm màu hoàng hôn
Sánh vai qua ngõ cuối thôn
Nghe xa súng vọng ta buồn mênh mông.

Người lo lửa cháy non sông
Biệt ly thu úa nghẹn dòng nước xanh
Đau lòng  lệ ứa lâm hành
Ta đi người ở mình đành bơ vơ.

Nhớ hoài nhớ cuộc bể dâu
Vàng thu lá đổ nhuốm màu thê lương
Ta đi bao vạn dặm trường
Ngõ thu hiu hắt vấn vương nỗi tình.

Thôi thì giữa kiếp nhân sinh
Nỗi đau chia sẻ nửa mình nửa ta
Ta nay xa biệt  sơn hà
Thương người cô lẻ bên nhà sầu thu !

Tháng 10-2017
Hàn Thiên Lương