Đàn Vương Mệnh Bạc 

Đọc Xuôi :

Ta nhớ nhạc lòng phím quyện tơ,
Ý tình vương vấn đó đâu ngờ…
Hoa tàn cánh rụng buồn tan nát,
Mệnh bạc thân sầu héo mộng mơ.
Tha thiết nỗi thương lời giọng lạc,
Sắt se hồn tủi phận duyên hờ.
Ca trầm khúc hát chiều lưu luyến…
Xa vắng điệu đàn ai cảm thơ !
 
Đọc Ngược :

Thơ cảm ai đàn điệu vắng xa,
Luyến lưu chiều hát khúc trầm ca.
Hờ duyên phận tủi hồn se sắt,
Lạc giọng lời thương nỗi thiết tha.
Mơ mộng héo sầu thân mệnh bạc,
Nát tan buồn rụng cánh tàn hoa.
Ngờ đâu đó vấn vương tình ý…
Tơ quyện phím lòng nhạc nhớ ta !
 
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân