Thu Mến Thương
 
Đọc Xuôi :       
                                           
Thương mến Thu chiều nhớ thiết tha,    
Luyến lưu diều sáo tiếng êm hòa.                   
Vương tình ý đẹp lòng chan chứa ,             
Trổi nhạc đàn vui điệu hát ca.            
Hương đượm tóc thơm mùi quyện gió,       
Bút đề thơ thắm mộng chờ hoa.         
Dương tà nắng dịu mây lờ lững…         
Sương đọng cỏ hồ liễu thướt tha !         
 
Đọc Ngược :

Tha thướt liễu hồ cỏ đọng sương,
Lững lờ mây dịu nắng tà dương.
Hoa chờ mộng thắm thơ đề bút,
Gió quyện mùi thơm tóc đượm hương.
Ca hát điệu vui đàn nhạc trổi,
Chứa chan lòng đẹp ý tình vương.
Hòa êm tiếng sáo diều lưu luyến…
Tha thiết nhớ chiều Thu mến thương !
 
  
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân