Mưa Tháng  Năm.
                  

   Cơn mưa chiều nay trắng trời Bảo Lộc
   Giọt mưa buồn vây bủa chốn sơn khê
    " Người ơi người ở đừng về..."
    Sao chát đắng cả khung trời quá khứ.

    Tiếng mưa nao lòng một  đời xa xứ
    Ơi cố tri giờ biền biệt chân mây
    Cánh võng giữa rừng đi qua tháng năm bão dữ
    Tiếng quê hương vẫn thao thức đêm ngày.

    Mưa trắng núi rừng sao lòng trăm nỗi
    Vẫn đong đầy nỗi nhớ khôn nguôi
    Cứ mãi trông mong đàn chim lạ
    Mang tin vui tỏa ngát hương đời.

    Mưa rừng trắng cả sơn buôn
    Tiếng mưa như tiếng nước non gọi người
    Tình quê còn đó người ơi...

 
            Hoàng Yên Linh