Tự Thán 3

Thà làm ngựa chứng giữa đồi hoang
Chả thiết lồng son dẫu đúc vàng
Thảm cỏ vần thêu viền bát ngát 
Vòm trời tứ thả mái thênh thang
Gia vong gió đọng sầu thiên lý  
Quốc biến thơ rèn chí vạn trang
Nhắc kẻ thờ ơ đừng giả giọng
Nên nhìn xứ Việt đói nghèo mang

Bửu Tùng
14/9/2017

Các bài họa:

1 - CẢNH BÁO

Nước non sao thể tựa nhà hoang
Cổng xả vô tư đón “bạn vàng”
Hàng hóa “Chai nà” vào tấp nập
Con buôn “Hẩu lớ” dạo lang thang
Muôn đời sử chép răn tâm tỉnh
Vạn kiếp cha truyền dạy hận mang
Sao kẻ ham vinh mà chẳng nhớ
Coi chừng bia miệng khắc ngàn trang…

CAO BỒI GIÀ
16-09-2017

2 - TỰ HỨA

Nhổ hết những loài cỏ mọc hoang
Cho nương lúa chín được thơm vàng
Tham ô, móc ngoặc khôn tìm chỗ
Lũng đoạn, cửa quyền khó bắc thang
Dứt khoát không dung phường cẩu tặc
Quyết tâm gìn giữ mái gia trang
Non sông gấm vóc từ bao thuở
Chẳng lẽ để chìm cảnh hỗn mang!?

Sông Thu

3 - TA CÒN

Trôi về xa lắc thuở hồng hoang
Cát bụi tìm ăn sống võ vàng
Dưới biển rều rong chừ dáo dác
Trên rừng vượn khỉ đã lang thang
Vào khe suối cạn tìm cây lá
Đến khoảnh đất cằn dựng thảo trang
Muôn thú giờ đây thành đặc sản
Ta còn nắng gió giữa mênh mang

Lý Đức Quỳnh

4 - TỰ THÁN 3

Cuộc sống đang bày thảm đất hoang
Hằng đoàn dã thú dát chân vàng
Tung hê cảnh tượng trò con hợm
Áp đặt binh quyền khoá nhịp thang
Biển dậy ba đào căng biến cố
Chân chồm lịch sử bước sang trang
Hồn thiêng tổ quốc đau từng khắc
Để máu tim dồn nỗi hận mang.

Uyên Du NĐT - 170917

5 - Đừng Quên Dấu

(Bài tự họa)

Vạch mặt tham tàn dạ thú hoang
Lòi ra bốn ảo đống xưng vàng
Xua tàu chiếm đảo giành lô bãi
Chuyển lính xây đồn duỗi nấc thang
Đại Hán mưu gian cầu xuất nhịp
Chư hầu chí nhược sử hồi trang
Ngàn năm Bắc thuộc, đừng quên dấu
Vệt máu gông cùm gót Việt mang!

Bửu Tùng

6 - CON CHÁU CÁC CỤ

(Tá vận TỰ THÁN 3 của thi hữu Lê Bửu Tùng)

Một lũ tầm phào nơi rú hoang
Nhờ ông cha cõng tót ngai vàng
Dân đen đầu cổ tên quàng ách
Ghế thượng chức quyền đứa bắc thang
Giấy lộn công chưa đầy một mảnh
Sách đần tội đã kín muôn trang
Mai này số tận đời ghi chép
Tộc hoại danh hèn chắc phải mang

SMV 19/9/2017