LẶNG LẼ BAY
        (Bài xướng)

Áo rộng chiều hôm đứng thõng tay
Ðã nghe thu rụng đóa hoa gầy
Ðèn không lụn bấc hoang mang nhớ
Gió bỗng ngoài hiên vật vã say
Cách biệt mấy lần sương núi trắng
Tương tư một tối nước sông đầy
Tám bài Ðỗ Phủ cầm lên đọc *
Chiếc lá bên thềm lặng lẽ bay

                                   Huệ Thu
* Thu Hứng: Tám bài viết về Thu của Ðỗ Phủ

 

ĐỪNG GIỐNG LÁ BAY
       (Bài họa)

Nửa kiếp phong trần vẫn trắng tay.
Tự nhiên nghe xót tấm thân gầy.
Thơ làm vạn áng lời chưa đủ.
Rượu uống lưng bầu ý đã say.
Ngắm núi quê người thương phủ kín.
Trông mây đất khách nhớ đong đầy.
Thu đi để nét buồn cho cúc
Ân nghĩa xin đừng giống lá bay.


 HV 01.10/17