ĐÊM DÀI
               Gởi T T L


Giot chiều rơi
Lặng hồn tôi
Chén sầu nhấp cạn
Mềm môi vẫn sầu
Trăng tàn rơi
Chạm canh thâu
Hồn đêm
Khắc khoải
Vàng sâu mắt buồn.


RU


Em ru ta
Mãi...niềm đau
Có chăng em hỡi?
Kiếp sau chung đường
Em ru ta
Cạn đêm trường
Tiếng khuya thổn thức...
Mộng thường vời xa.


    Nhật Quang
     (Sài Gòn)