Tình Chiến Hữu

(Cảm tác sau khi đọc 2 bài thơ

 Ngẫu Nhiên Cuộc Rượu Chiều Thu -

Mến tặng hai anh Hạ Thái Trần Quốc Phiệt và Dư Mỹ.)

Gió gọi ngày xa những cánh dù
Ôi tình chiến hữu ấm chiều Thu
Vòng tay siết chặt bờ vai cũ
Lệ, rượu soi dần bóng Tiểu Khu
Lý tưởng nâng niu nào chỉ buộc
Thanh xuân mất mát chẳng chi bù
Từ nơi khói lửa, xà lim tối
Cạn chén bên trời gót viễn du

Bửu Tùng
29/9/2017