Mưa Thu


Mưa từng sợi nhỏ giọt lơ thơ
Có nghĩa là anh tới bất ngờ
Như chiếc lá vàng như hướng gió
Giống làn mây trắng, giống cơn mơ
Dẫu tàn, sen vẫn còn phong nhụy
Ðến thác con tằm vẫn nhả tơ
Lại nhớ, bỗng nhiên sao nhớ quá
Ngày xưa người ấy mãi mê chờ


huệthu


Y ĐỀ (Cẩn họa)


Nhớ mãi người xưa rộn ý thơ,
Xa xăm kỷ niệm tới không ngờ.
Mây vờn đầu ngõ, bao niềm ước,
Gió thoảng trúc bên, cũng chỉ mơ.
Dẫu biết nhiêu năm đà lỗi hẹn,
Suy cùng trọn kiếp khó vương tơ.
Đong đưa lối nhỏ thêm lưu luyến,
Em đến em đi lại ngóng chờ…

9/2017
Minh Đạo 

Image result for trang hinh dong images