Image result for yeu thuong images


Chạm 

 


Ta chạm vào thời gian

Chợt nghe lòng vỡ ào

Ta chạm vào chiếc lá

Hỏi níu kịp Thu qua

 

Ta chạm giọt mưa sa 

Niềm đau khẽ lạnh toát

Dĩ vãng choàng áo khoát

Quẳng hồn vào biển thơ


Ta chạm vào giấc mơ 

Tay chạm khẽ vì sợ 

Xin người đừng như gió

Hồn nhiên bay lướt qua


Ta chạm giọt sương sa

Mộng du...chạm ngọc ngà

Chạm khẽ vào tiếng thở

Đón tình về trong mơ


Tình cờ...chạm trái tim

Để biết cùng nhịp thở 

Dẫu mắt còn bỡ ngỡ  

Tiếng yêu chạm đáy tim!  


Lan Tím