Gửi Lòng Cho Tri Kỷ


 
Cám ơn người đang đọc thơ tôi
Người sẽ buồn thêm`lẫn ngậm ngùi
Lẩn thẩn trong hồn bao nỗi nhớ
Nhớ nhà thương nước buồn xa xôi!

Thơ tôi gửi lòng cho tri kỷ
Biết xót cho nhau những nỗi đời
Vần thơ giọt lệ sầu ly tán
Gần nhau phút chốc lại xa xôi!

Nét đẹp quê hương sớm nhạt màu
Xa người biền biệt biết nơi đâu
Để cho năm tháng thơ sầu rụng
Thành lệ ngập lòng,,, cuộc bể dâu

Thơ tôi nỗi đau đời vong quốc
Người đọc hoài mong đến quê nhà
Xót đau dân chúng mình côi cút
- Làm được gì đây? - mãi mãi xa!

Tôi gửi vào thơ trọn tâm tình
Cho người đang tỉnh giữa nhân sinh
Sẻ chia trong  cảnh đời ly xứ
Cay đắng cùng nhau chữ nhục vinh!


4-11-17
Hàn Thiên Lương