Chiều Ở Nhà Thờ Tắc Sậy

 Mây chầm chậm phía trời đông
 Em đi bỏ lại con sông quê nghèo
 Nhịp đời theo sóng lá reo
 Thời gian mắc cạn giữa chiều mênh mông

 Mười năm về lại Tân Phong (*)
 Trời đang đổi gió mát lòng nắng trưa
 Nơi mình quen nhỏ năm xưa
 Nay về thăm lại mùa mưa trắng trời

 Câu kinh nhỏ nguyện một thời
 Bây giờ theo nhỏ đang rời xa ta
 Mười năm nhỏ bỏ đi xa
 Làm sao nghe được chuông nhà thờ rơi

 Mười năm đâu phải một đời
 Vậy mà bốn mấy năm rồi, nhỏ ơi
 Thành tâm trước Chúa ba ngôi
 Đời nầy có phải là đời thật không ?

 Trúc Thanh Tâm
 ( Châu Đốc )
 ___

 (*) Tân Phong: Xã Tân Phong, huyện Giá Rai,
tỉnh Bạc Liêu nơi có nhà thờ Tắc Sậy.