Hà Tiên.
                              

Bềnh bồng câu hát đưa duyên
Mắt em hòa với Hà Tiên biển chiều
Ngược xuôi đời vẫn cô liêu
Chiều nay câu lý chạnh niềm nhớ thương
Bạc tóc tình mãi đoạn trường
Mà sao điệu lý yêu thương ngập lòng
Em hát đi khúc tơ hồng
Trái tim ngày ấy còn nồng hương say
Hà Tiên quyện tóc em bay
Xót xa nỗi nhớ dáng ai cuối trời
Đông Hồ ơi tình chưa vơi
Trăng khuya còn đó tỏa soi biển rừng
Nghe em hát lý tình chung
Trách người hay lại trách mình vô duyên
Nắng vàng lộng gió Hà Tiên
Phách đàn hòa nhịp nỗi niềm ai hay ...

                                    Hoàng Yên Linh