Chùm thơ ngắn không tênChiều buông giọt nắng hao gầy

Màn trời chợt xé đỗ đầy mưa mây

Khúc giao mùa đến chiều nay

Hạt ngâu thả lệ nhạt nhoà lối xưa!


....

    Ánh mắt vô tình chạm vào nhau

    Khẽ gặt đầu chào...dám nhìn lâu

    Bóng người dần tan phía chân cầu

    Môi lặng hồn căm ngẫn ngơ sau...


....

    Một lần gặp gỡ rồi xa

 

   Pha nhoà nét mực nhuốm màu nhớ          thương 

 

   Người đi chiều tím giăng sương 

 

   Hạt ngâu chợt vỡ...nhạt nhoà bờ mi! 


....

 

     Mắt em màu nắng Thu buồn 

     Rãi đầy giọt nhớ qyay cuồng tim ta

     Dáng em diệu thắm kiêu sa

     Môi hoa quỳnh nỡ ru ta tình đầu!


....

 Một lời diệu dàng xin trao nhau

 Đã khi nói rồi lấy lại đâu

 Như dấu chân người in trên cát

 Nhẹ nhàng dẫu bước vết vẫn sâu...!Lan Tím