giữa đời không...


anh chẳng yêu sâu, anh làm sao biết được
để có nhau, cần đi hết dãi dầu
quen được nhận, quen được quyền rũ bỏ
có thể nào anh thấu được bến bờ đau!

thêm lời thừa em dốc vội giữa lao đao
trăm khắc khoải nằm trơ bên đáy cạn
biết là mất, biết là xa, là bạc
biết là oan tận tiền kiếp oan về!

những ngày mai, thương quá, cách nào đi
cách nào đến những ngày mai ước vọng?
em kiệt sức mất rồi, đã không còn cả bóng
đã không còn em nữa giữa đời không...

đinh thị thu vân


Image result for trang hinh dong images


Khói Vỡ


anh đâu biết em trôi như khói lượn
nhận ra anh, mà không thể tan vào
anh mây hoang, em làm sao ấm quyện
khói vỡ ra rồi, ngay khoảnh khắc cần nhau!

đinh thị thu vân