Lời Ru Cát Bụi


L
ời ru cát bụi chơi vơi
Trăm năm phận kiếp giữa đời chông chênh
Giọt chuông rơi khúc buồn tênh
Ru hời...cát bụi mông mênh cõi trần

Cuộc đời như áng phù vân
Truân chuyên, dâu bể, phù trầm đắng cay
Nhỏ nhoi hạt bụi gió bay
Chuỗi ngày sinh ký đọa đày, oan khiên

Trả trần gian những muộn phiền
Yên vui, tự tại nơi miền yêu thương
Qua đi một cõi vô thường
Về nơi cát bụi miên trường thiên thu.

                           Nhật Quang
                             (Sài Gòn)