Mẹ và Hoa


Hoa! Là sản phẩm của Đất
Mẹ ! Sản phẩm của Trời
Tôi ! Là sản phẩm của Mẹ
Ôi ! Mẹ tôi tuyệt vời

Mẹ cho tôi nhập thế
Để hiến dâng cho đời
Có yêu thương , giận ghét
Phải “ nghĩa nhân ” cùng người

Hoa tỏa hương trên đất
Tôi hướng tới mặt Trời
Để mưu cầu hạnh phúc
Phải xuyên qua khóc ... cười !

                    2017 .
              Vũ Đức Tô Châu .