Rót Rượu Mời Nhau


- Riêng tặng Anh chị Lộc Tưởng và Anh Lương Thư Trung
 
C
òn đây, rót rượu mời nhau
 Chắc gì còn có kiếp sau làm người
 Núi rừng đồng ruộng biển trời
 Hãy yêu và sống một thời bình yên

 Trần gian còn lắm đua chen
 Khi về với đất sang hèn như nhau
 Lấy câu nhân nghĩa gối đầu
 Đừng nên rút ván qua cầu hại nhau

 Đời người nhiều lắm bể dâu
 Sống là tạm trú sầu đâu đắng hoài
 Đời em bến nước mười hai
 Chiều nay nhìn ngọn khói bay nhớ nhà

 Xuân về đã mấy xuân qua
 Mà sao đất mẹ như xa nghìn trùng
 Rượu mời, nước mắt rưng rưng
 Nâng ly xin tạ tội cùng với quê !

 02.9.2017
 Trúc Thanh Tâm
( Châu Đốc )