Bên Bạn Chiều Nghĩa Trang


  (40 năm thăm bạn tại NTQĐ/BH)


Bạn cùng tôi cạn ly này
Chiều nay mây xám vương đầy nghĩa trang
Bạn ơi đã bốn mươi năm
Mà tôi mòn gót lang thang cuối trời

Từ ngày dang dỡ cuộc chơi
Bạn bè phiêu bạt núi đồi - tha phương
Đêm nghe cuốc gọi canh trường
Tưởng bao đồng đội bốn phương - lại về

Chiều nghĩa trang dài lê thê
Nghiêng ly tâm sự tái tê tình này
Cùng nhau ta cạn men say
Vầng trăng dẫu khuyết lại đầy bạn ơi.

Hoàng Yên Linh