Mai này…

***

Mai này nếu gặp lại nhau
Thì xin em đó, đừng chào nha em!
Để em khỏi sợ chồng ghen,
Để em khỏi phải khóc duyên bẽ bàng!…
Anh vờ ngoảnh mặt, sang ngang
Mà em sao phải hai hàng lệ rơi…
   
***
Mai này nếu gặp người ơi!
Thì xin người cứ hững hờ thật đi!
Sợ giọt nước, làm tràn li
Sợ thêm lần nữa… sầu bi thêm lần…
Em như con sóng triều dâng
Xô bờ khi đến, lại dần ra khơi…

            ***
Xin đừng gặp nữa người ơi!
Một lần gặp gỡ…tái tê thêm lần…

    Võ Quốc Tuấn
    Trà Vinh: 30/8/2017