Ngổn Ngang Tâm Sự


Ánh nắng tàn Thu cúc võ vàng
Sao chim hồng nhạn chửa bay sang?
Trăng soi sông vắng ngồi trên bãi
Gió lọt phòng thơ lật đếm trang
Thương bạn thôi thì ngâm mấy vận
Nhớ nhau đành chỉ viết dăm hàng
Tiếng ca nào đó canh hoang vắng
Tâm sự đêm ngày cứ ngổn ngang

huệthu
 

  Hoàng Hôn Ngẫu Cảm

             (bài họa)

Sườn non bóng ác chuyển gam vàng.
Chầm chậm hôn hoàng phủ bóng sang.
Ngọn gió hoang liêu đùa lữ thứ
Ánh trăng đơn lẻ cợt đài trang.
Rượu quê vui lại tu vài chén.
Thơ ruộng hứng nên xổ mấy hàng.
Một tiếng chuông chùa xa vọng lại.
Như dường bóng hạc mới bay ngang.

 HV 26/08/17