Tự Khúc


Chỉ có một lời thôi
Tiếng chào khẽ bờ môi
Chợt nghe lòng ngân gọi
Tiếng yêu vạn muôn lời

Chỉ ánh mắt mà thôi
Chút tình em và tôi
Thầm lặng trong chiều vắng
Khát khao tim yêu mời

Chỉ một lần mà thôi
Dẫu biết mãi chia đôi
Khung trời tím nhung nhớ
Khắc lời em yêu tôi!

Lan Tím