Mây Nắng Hạ
 
Ngày về lòng cảm thấy  bơ vơ
Lạc lõng nhân gian cát bụi mờ
Vắng bóng đò đưa 
trăng bến cộ
Không đàn dế hát 
sáng tinh mơ
Sông khô than thở sầu ngăn đập
Dấu tích lãng quên hận xóa bờ
Biết thế thà rằng đừng trở lại
Tìm mây 
nắng hạ trắng phơ phơ

Lý Hiểu

03.31.20

 

Quê Hương, Ngày Hè  

Trưa hè, ru ngũ giọng ầu ơi
Nhịp võng
 đong đưa, phượng rợp trời
Nương vắng ve ngâm khúc não nuột
Đồng hoang sáo vọng điệu chơi vơi
Mưa 
rào bất chợt không tìm lại
Nắng nóng dằng dai chẳng chịu dời
Đợi gió nồm lên 
em trả quạt
Sao còn do dự bạn tình ơi !

 


Lý Hiểu
Tháng 3/2006