Xin Thán Phục


Xin thán phục nữ anh thư kiệt xuất
Trần thị Nga, mẹ Nấm thật kiên cường.
Trước phiên tòa ngẩn cao đầy dũng liệt
Gương mặt người tỏa sáng rực quê hương!

Bản án bao năm  không hề run sợ
Tim vẫn hồng sôi sụt lửa đấu tranh
Cho ngày mai quê nhà thôi gian khổ:
-Nước Việt Nam hạnh phúc của dân lành!

Hai Bà phải lìa con!- còn quá nhỏ
Tuổi ấu thơ xa mẹ!- bởi bạo quyền!
Nghĩ mà thương!- Căm hờn loài giặc đỏ
Nước non nầy thật đau khổ triền miên!

Dân vẫn sống trong nhà tù rộng lớn
Mãi cúi đầu ngậm miệng, cảnh lầm than
Đã hóa thân thành  cỏ cây cầm thú
Sống đọa đày dưới ách lũ quan tham.

Hai Bà quyết đốt đuốc hồng soi tỏ
Mặt đám người đang mãi quốc cầu vinh
Để dân thấy đường tự do dân chủ
Cùng đứng lên giành lại nước non nhà!

Hai Bà đã bỏ mái nhà êm ấm
Rời con thơ  theo chính nghĩa kiên cường
Trong trái tim chứa chan tình dân tộc
Sống chết gì chung thủy với quê hương!

5-8-17
Hàn Thiên Lương