Jan 17, 2021

Thơ mới hiện đại VN

Khổ Ca
Vũ Ðức Tô Châu * đăng lúc 05:30:14 PM, Jul 30, 2017 * Số lần xem: 553
Hình ảnh
#1

 


                               

  
Khổ Ca


Ăn cơm với muối
Nhưng thơ vô cùng
Hồn chưa chết đuối
Bay xa nghìn trùng
Tự Do vừa mất !
Vợ ta ! “ giặc ” dùng
Đất xưa ! người lấy
Nhà ta não nùng
Con ta chết đói !
Lòng ta điên khùng
Lìa quê bỏ xứ
Dòng sông xa nguồn
Thường mơ khắp chốn
Sang bờ hoàng hôn …
Ta mơ cởi gió
Về thăm quê nhà
Vàng phai lá đổ
Buồn tênh quan hà !

Rừng Nam Việt 1982
Vũ Đức Tô Châu .
  

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.