Trước Màu Hoa Thủy Cúc


thế mà em đoạn đành quên
chiều nay nâng dáng hoa mềm
se đau
đã từng thương
đã lao xao
trắng mong manh ấy
từng nao hồn gầy
rồi qua...
qua mất ngây say
hoa phai phận mỏng
em đầy phận em...
đuối lòng
quên cả tên, quên
này đây Thủy Cúc
đây miền nhớ xưa
này đây phiến lá
loang mưa
em nghiêng xuống
bỏ chơ vơ
cuối trời
trắng xanh này trắng xanh ơi
dù em lạt lẽo
vẫn vời vợi mong...
mà anh - em chẳng bạc lòng
sao xa như thể mình không là gì!

đinh thị thu vân