Tiếng Ve Sầu


2
Trưa hè nóng bức vắng mây trời
Trổi giọng ve sầu mở cuộc chơi
Ròng rã gọi tình nơi lộng gió
Thản nhiên hưởng lạc chỗ đông người
Cười chàng quân tử lòng cao hứng
Ghẹo ả má hồng dạ hổ ngươi
Có mấy ngày thôi đời mất bóng
Bày trò chi vậy hóa công ơi !

Lý Hiểu
VA  05/2013
 
1
Về trần thoát xác biệt hang sâu
Nhạc khúc yêu đương lại bắt đầu
Cuồng nhiệt đâu cần tìm bóng mát
Khát tình chẳng đợi đến nương dâu
Hoa đăng trăng sáng tràn đầy ngõ
Mỹ tửu nhựa tươi hút cạn bầu
Hoan lạc dài lâu như bất tận
Làm sao nhân thế gọi ve sầu ?

Lý Hiểu .
VA. 5/2004