Sương Khói Liêu Trai


Có phải em về từ liêu trai
Tình còn uẩn ức vội hoài thai
Hồn oan vất vưởng nương sương khói
Ru giấc anh an cõi đọa đày.

Đêm tàn u tịch trời đông lạnh
Ai sưởi lòng ai phút ấm nồng
Người với ma dù phân hai cõi
Cũng vẫn hai u hồn lạnh lùng.

Đêm đổ âm thầm tình đọng dài
Mơ màng hư thực mộng liêu trai
Ẻo lả anh ôm cơn nguyệt tận
Xót xa em nép vội hương mai.

Nợ trần không vướng bận lòng nhau
Trăm năm ngưng đọng khối tư sầu
Tình hờ thắm đậm trôi đời thật
Kiếp xưa tụ nối kiếp nào sau

Tình mỏng nên người tình mong manh
Lời yêu câm lặng tỏa chân tình
Hồn anh tạm biến vào sương khói
Thân em mong quyện giấc mơ lành

Lấp lửng duyên se vùi tuyệt đỉnh
Ăm dương trời đất cũng phù vân.

Chương Hà
 


Image result for tranh thuy mac images